Tag Archives: adak kurban

Eshab-ı Kehf Tarsusun Önemi, Tarihi, Bilinmeyenleri ve Bilmek İstedikleriniz

Eshab-I Kehf Tarsus Adına Merak Ettiğiniz Herşey

Eshab-ı Kehf Cami,

Eshab-ı Kehfe nasıl gidilir?

Yedi Uyurlar Ve Roma

İmparatorluğu

O zaman Roma baş kıralı Adriyanus'un yardımcılarından biri olan Dekyanus'un eski ismi Ersus şimdiki ismi ile Tarsus'da idareci olduğu dönemde Roma krallarının kendi ilahlığını ilan etmeleri ve insanları putlara tapınmaya zorlamaları neticesinde o dönemin tevhid ehli mümin ‹sevileri inandıklarını gizli olarak yaşamak zorunda kalmışlardır. Roma kralları yakalattırdıkları müminleri her türlü cezaya çarpıtarak zulüm ortamı oluşturmuşlardır. Müminler inandıklarını aşikar olarak yaşayacak bir ortam bulamamışlar. Böyle bir dönemde Ersus'da (Tarsus) idareci olan Dekyanus'un sarayında bulunan makam mevki sahibi üst düzey Dekyanus'un altı veziri inançlarını gizli olarak yaşarlarken birilerinin ihbarı neticesinde Dekyanus onları yakalattırıyor sorgulayıp yargılayıp cezalandırmak istiyor.” Bütün insanlar beni ilahları olarak kabul ederken siz kimi ilah ediyorsunuz ? “ diye soruyor. O mübarek altı genç vezir ( Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş ) Dekyanus ve Dekyanusa inanmış put perest otoritenin karşısında hayatlarını ortaya koyarak ölümü göze alarak imanlarını ve inançlarını muhafaza edebilmek için “ bizim Rabbimiz yerin ve göğün ve alemlerin Rabbidir. Ondan başka ilah edinirsek haşa şaşırmışlardan oluruz ve kötü bir iş yapmış oluruz. Senin ilahlığını kabul edici değiliz.

Eshabi Kehf yolu

Eshabi Kehf Tarsus Mazarası

“ ( Kehf suresi on dört ) diyerek imanlarını ölümü göze alarak dile getirmeleri neticesinde Dekyanus inançlarını değiştirmeleri için onlara peşin ceza vermeyip mühlet verince inançlarını korumak için Bütün dünyalık makam mevki ve saray hayatını terk edip Ersus'un on iki kilometre kuzey batısında bulunan Encülüs dağına hicret ettiler.Dağın yakınlarında Kefeştatayuş isimli o bölgeyi bilen bir koyun çobanına rastladılar. Çoban vezirlere nereye gittiklerini sorduklarında onlarda geliş sebeplerini izah ettiler. Tevhid ehli çobanın rehberliğinde ve çobanın yanındaki sadık köpeği Kıtmir ile beraber dağın yamacında bulunan mağaraya girdiler. Zulüm ortamından sığındıkları Mağarada Mevlaya dua ettiler “ Ey Rabbimiz bize katından rahmet ver. fiu işlerimizde bize muhavaffakiyet nasip eyle Bu vesile ile rızasına ulaşanlardan olalım. “ ( Kehf suresi on. Ayet ) diye dua ettiler.

Eshab-ı Kehf Restaurant

Ashab-ı Kehf Adak, Kurban

Yüce Allah onların bu dualarını kabul edip o zulüm ortamında Kehf de üç asır miladi yıla göre ,üçyüz dokuz yıl kameri yıla göre yemeden içmeden erimeden çürümeden yaşlanmadan kimseye gösterilmeden Allah kendine teslim olanları uyutarak muhafaza etti. Üç asır sonra serbest bir ortamda uyandıklarında yarım gün veya bir gün uykuda kaldıklarını zannettiler. Sonra kendi aralarında istişare ederek yanında bulunan Dekyanus dönemine ait gümüş paraları Yemliha hazretlerine vererek çarşıdan yakalanmadan haber toplayıp gelmesini ve temiz yiyecek almasını istediler. Yemliha hazretleri çarşıdan yiyecekleri alıp karşılığında eski tedavülden kalkmış olan parayı verince oradaki insanlar paralara bakıp onun hazine veya define bulduğunu sanarak yerini söylemesini istediler. Yemliha hazretleri gerçeği söylemesine rağmen onu anlayamadılar çünkü kendileride gerçeği bilmediklerinden onun yalan söylediğini zannedip tedirgin ve endişeli halinden yakalayarak üç asır sonra Dekyanusun yerine idareci olan tevhid ehli bir mümin olan Aryus'un huzuruna çıkardılar. Yemliha hazretleri Aryus'un huzurunda başından geçenleri ve kim olduklarını dile getirip anlattı. Aryus'da o olayın üç asır önce geçtiğini o dönemlerin kapandığını zulümlerin kalktığını ve Dekyanus'un yerine kendisinin idareci olduğunu anlattı ve karşılıklı bilgi akışımı neticesinde olay tüm halk tarafından duyuldu. Bütün halk ve idareciler işin aslını öğrenmek için Encülüs dağındaki mağraya vardıklarında Dekyanus'un zulmüne baş kaldırıp imanlarını muhafaza etmek için Encülüs dağında üç asır uyutularak muhafaza olunan gençleri, üç asır geçmiş olmasına rağmen genç bir şekilde gördüler.

Eshab-ı Kehf Adaklık Kurbanlık Koyun Koç

Tarsus Eshab-ı Kehf Çeşme

Ahiret hayatının varlığının ispatı olan bu hadise karşısında Allaha ve ahirete inanmayanlar iman ettiler. Dönemin idarecileri mübarekleri şehre davet ettiler. Onlarda şehre gitmediler tekrar konuyu istişare etmek için mağaraya uyudukları yere geri döndüler. Yüce Rabbimiz onları mağarada sırrı ile gizledi ve gözlerden kayboldular.

 

Kurban, Adak Burda!

Adak Kurbanı ve Eshab-ı Kehf Tepesi

 

Eshab-ı Kehf Tepesinde, Eshab-ı Kehf Mağarasının hemen yanında kurbanlık adaklarınızı satın alıp hazırlatabileceğiniz bir güzel yeriniz var. Müşteri memnuniyeti ve güler yüzlü hizmetiyle Ahmet Doymaz Eshab-ı Kehf Bağ Restaurant sahibi ve Eshab-ı Kehf'in en bilinen kasabı sizin için en rahat ve ekonomik çözümler sunmak size hizmet için bekliyor. 

Ahmet Doymaz, koyunlarını ve keçilerini bu topraklarda yetiştirmiş yıllardır aynı işi yapmakta ve yüzlerce memnun müşteri kitlesinin gurunu taşımaktadır. Ona ulaşmak çok kolay. Hem sosyal medyadan hem de telefonla ona her an ulaşabilirsiniz. Takipçisi olmaktan kendiniz alamıyacaksınız.

Yamaç Paraşütü Eshab-ı Kehf’te Toroslara Karşı

Yamaç Paraşütü(Paragliding) Eshab-ı Kehf Semalarında Toros Dağlarının Manzarasıyla Nasıl olur?

Eshab-ı Kehf'te siz de yamaç paraşütüyle uçmak isterseniz ve semalarda süzülüp toros dağlarını görmek bu havayı solumak isterseniz ciğerlerinize hemen bizimle irtibata geçin. Size profesyonel ekibimizle bu heycanlı uçusu organize edelim ve bu heyecanı ve mutluluğu siz de yaşayın.

Fear Itself Speech 修改 文章 英文 click through the following web site | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their website